Deze site is de informatiebron voor belangstellenden, bezitters, gebruikers in en van onze luchtzuiveringsproducten.

Geluk, gezondheid en welbehagen zijn de drie belangrijkste bijdragen aan ons welbevinden.
Waar geluk een individuele beleving is, is QR Vollara de uitgelezen partner om gezondheid en levensvreugde te bevorderen. Wij zullen ondersteunen met moderne producten van de allerhoogste kwaliteit, met toewijding, oprechte belangstelling en jarenlange ervaring, gestoeld op wetenschappelijke basis.

Dit doen wij met de beproefde technieken uit de wereld van de ruimtevaart, waarbij de NASA onze luchtzuiveringsproducten producten als enige heeft kunnen onderscheiden met de unieke Space Technology Certification. Hierdoor komt het dat sinds de toepassing van die techniek in stand-alone apparaten er zoveel mensen zijn die hierdoor een plezieriger, opgeluchter, en veelal zelfs draag'lijker leven hebben gekregen. Niet alleen de producten zijn gecertificeerd; ook de service, de nazorg, de continuiteit en de aanpassingen aan de moderne tijd zijn onderdeel van die onderscheiding.

QR Vollara zult u niet op elke hoek van de straat vinden. De toestellen die uw inademingslucht verbeteren zijn weliswaar zeer eenvoudig te bedienen, de technologie erachter vereist deskundigheid om die boodschap te kunnen uitdragen. Daarom zijn er slechts enkele gespecialiseerde personen en instanties die met ons kunnen samenwerken om kwalitatief optimaal resultaat bij gebruikers van de apparatuur teweeg te brengen.
Dit zijn niet alleen mensen met een medische achtergrond, maar veelal ook fysici, microbiologen en bouwbiologen. Grondige opleiding en regelmatige nascholing en training waarborgen de kwaliteit waar u QR Vollara aan kunt houden.

Neem gerust met een korte omschrijving van de reden van uw belangstelling contact op via ons emailadres, en wij zullen u met één van hen in contact brengen. In overleg met u kan dat  uitmonden in algemene informatie, maar ook in het deskundig vrijblijvend advies waarop u een beslissing kunt nemen ten aanzien van de verbetering van uw binnenluchtkwaliteit.